TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

rozvrhy od 4. 1. 2021

vracíme se k online rozvrhům, které platily na podzim 2020. Platné rozvrhy se vám zobrazují v horní části třídních stránek.

Rolovat nahoru