TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Organizace výuky od 4. 1. 2021

V případě – PES 3

od 4. 1. 2021 – bude probíhat rotační výuka

1.A a 2. ročník – distanční výuka (rotační), výuka bude probíhat online synchronně- tedy přes Google Meet a to v době podle rozvrhu platného od 1. 9. 2020

1.B a 3. ročník – výuka ve škole podle rozvrhu

V případě – PES 4

od 4. 1. 2021 – bude probíhat KLT (praktická výuka) denně na škole, ostatní předměty budou online

  • internát bude v provozu, online výuka bude probíhat na internátě pro internátníky, mezi KLT a distanční výukou bude časová prodleva na přejezd domů pro brněnské žáky
  • jídelna bude v provozu, je třeba si obědy přihlásit

V případě změn Vás budeme informovat, prosím, sledujte třídní stránky a stránky škola online.

 

Rolovat nahoru