TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Rozvrh hodin

PONDĚLÍ

FRJ/ANJ  CJL   MAT   DEJ   KLT  VOB   oběd

ÚTERÝ

ANJ1/2  FRJ/ANJ   FYZ   MAT   KLT   oběd   ROV

STŘEDA

CJL   MAT   FRJ   ZEM   KLT   oběd

ČTVRTEK

MATcv   CJL   ANJ    VYV   KLT   oběd

PÁTEK

ANJ1/2     CJL   DEJ   HUV   KLT   oběd

KLT  je jedna hodina, bez cvičení, prof. Lepoldová, prof. Štychová

ev. nejasnosti v dělení na skupiny v jazycích vyřešíme operativně

Rolovat nahoru