TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

OPATŘENÍ MŠMT organizace výuky od 12. října

U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách. Tento zákaz se nevztahuje na
 žáky plnící povinnou školní docházku (nižší stupeň víceletých gymnázií, 1. až 4. ročník konzervatoře oboru vzdělání Tanec).

Tedy žáci 1., 3., 4. ročníku dále pokračují v prezenční výuce. Upravené rozvrhy naleznete na třídních stránkách.

Celé znění opatření naleznete zde.

Rolovat nahoru