TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Informace k výuce od 5. 10.

Vážení rodiče, milí studenti,

stále čekáme na informace z Ministerstva školství a pokyny z Odboru školství, zda výuka tanečních předmětů na Taneční konzervatoři spadá pod tělocvik nebo praktickou výuku.

Pokud se jedná o praktickou výuku, probíhají hodiny standartním způsobem, pokud se jedná o tělocvik, výuka bude probíhat metodicky.

Rozvrhy hodin se připravují. Výuka by měla od 5. 10. probíhat prezenčním studiem 1. – 4. roč. od 8:00hod. a distanční výukou 5. – 8. roč.

Jakmile dostanu další informace od vedení školy, budu Vás ihned informovat.
Přeji všem zdraví a pevné nervy.

Rolovat nahoru