TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna rozvrhu

21. 9. – konec vyučování 16:15 hod.

22. 9. – konec vyučování 13:30 hod., oběd a odchod domů (odpadá LIT)

Rolovat nahoru