TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Opatření proti Covid-19

Dle nařízení ministerstva zdravotnictví je s platností od 18. 9. povinností nosit roušky v budově školy včetně tříd.

Z preventivních důvodů je zákaz shlukování se na vrátnici školy a navštěvování se v jiných třídách.

Rolovat nahoru