Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 18. 9. 2020

Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 najdete zde

Změna rozvrhu

21. 9. – konec vyučování 16:15 hod. 22. 9. – konec vyučování 13:30 hod., oběd a odchod domů (odpadá LIT)

Opatření proti Covid-19

Dle nařízení ministerstva zdravotnictví je s platností od 18. 9. povinností nosit roušky v budově školy včetně tříd. Z preventivních důvodů je zákaz shlukování se na vrátnici školy a navštěvování se v jiných třídách.