METODICKÝ POKYN K JEDNOTNÉMU POSTUPU KHS PRO NAŘIZOVÁNÍ KARANTÉNY VE ŠKOLÁCH

metodický pokyn najdete zde