TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Mimořádné opatření

Návštěvy školy zákonnými zástupci žáků a ostatních dospělých osob budou omezeny na minimum.

Pokud to bude možné, uskutečněte návštěvu po předchozí domluvě se zaměstnanci školy.
Při pobytu ve škole musí mít příchozí osoby roušku nebo jiný ochranný prostředek k zakrytí dýchacích cest.

Vzhledem ke zvýšenému riziku přenosu choroby Covid 19, zejména pak s ohledem na počet žáků pohybujících se ve společných prostorách školy a ve snaze zajistit všem žákům a zaměstnancům bezpečnější prostředí je nařízeno používání ochrany dýchacích cest (rouška, respirátor) ve společných prostorách budovy. Ve společných prostorách je povinnost zachovávat odstupy min. 1,5 metru.

Doporučuje se, aby měli žáci k dispozici náhradní roušky pro případ jejího znehodnocení.

Toto mimořádné opatření se vydává s platností a účinností od čtvrtka od 10. 9. 2020 a vztahuje se na všechny žáky, zaměstnance a cizí osoby pohybující se v prostorách budovy školy.

Rolovat nahoru