Změna rozvrhu

11.9.2020 – 10:55 – 11:40 hod. ROV (místo CHEM), konec výuky 15:20 hod. 22.8.2020 – 14:35 – 16:15 hod. všichni SOT – 16:25 – 17:10 hod. CHEM ( místo 11.9.)  

Mimořádné opatření

Návštěvy školy zákonnými zástupci žáků a ostatních dospělých osob budou omezeny na minimum. Pokud to bude možné, uskutečněte návštěvu po předchozí domluvě se zaměstnanci školy. Při pobytu ve škole musí mít příchozí osoby roušku nebo jiný ochranný prostředek k zakrytí dýchacích cest. Vzhledem ke zvýšenému riziku přenosu choroby Covid 19, zejména pak s ohledem na […]

ROUŠKY

OD 10.9. JSOU V CELÉ ŠKOLE POVINNÉ  ROUŠKY

Změna rozvrhu

čtvrtek  10.9. konec výuky v 16.15