TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Zákaz vstupu s příznaky infekčního onemocnění

Upozorňujeme zákonné zástupce, že žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.
Příznaky jsou – zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti. čichu apod.

Vedení školy

Rolovat nahoru