SPOLEK Taneční konzervatoře Brno

Spolek je dobrovolné občanské sdružení, sdružující zástupce dětí v Taneční konzervatoři Brno.

 

Základní cíle:

- seznamovat rodiče a širokou veřejnost s činností TK Brno jako vzdělávací instituce

- seznamovat s úlohou rodičů při naplňování programu TK Brno

- přispívat TK Brno dobrovolnou pomocí (zejména finanční) svých členů (členské příspěvky) materiálními i finančními prostředky při zajišťování činnosti školy a při propagaci tanečních soutěží

- aktivně se podílet v oblasti volnočasových aktivit dětí

Příspěvek:

- příspěvek v roce 2017/2018 na 1 žáka školy činí 900 Kč

- zasílejte na účet u České spořitelny číslo: 1342243349/0800

- u platby uveďte jméno a příjmení žáka

Dokumenty:

– Stanovy Spolku TK Brno

– zpráva ze schůze Spolku 7. 11. 2016

Kontakty:

  • IČO : 05558689
  • Bankovní spojení : 1342243349/0800
  • spolek@tkbrno.cz

Vladimír Tesař

předseda

Magdaléna Bergmanová Říhošková

hospodář

Monika Tesařová

revize

  • 723 305 074
© Taneční kozervatoř Brno 2017