ZAMĚSTNANCI TANEČNÍ KONZERVATOŘE BRNO

Vedení školy

Mgr. Zdeněk Kárný

ředitel školy

 • +420 548 529 080
 • karny@tkbrno.cz

Mgr. Jana Lepoldová

statutární zástupkyně ředitele

 • +420 545 222 431
 • lepoldova@tkbrno.cz

MgA. Iva Musilová

zástupkyně ředitele pro obor tanec

 • +420 545 222 431
 • musilova@tkbrno.cz

Hana Kuběnová

sekretariát, studijní oddělení

 • +420 545 222 431
 • tanec@tkbrno.cz

Systém školního poradenství

Mgr. Jana Jarrarová

školní metodik prevence

 • +420 545 222 431
 • jarrarova@tkbrno.cz

Mgr. Jana Lepoldová

výchovný poradce

 • +420 545 222 431
 • +420 727 810 197
 • lepoldova@tkbrno.cz
 • konzultační hodiny:
 • pro žáky: STŘEDA - 8.55 - 10.45 hod. nebo po dohodě
 • pro rodiče: dle dohody
 • schránka důvěry
 • v budově školy nebo email: tkschrankaduvery@centrum.cz

Pedagogové všeobecně vzdělávacích předmětů

Mgr. Danuše Bocimová

vedoucí všeobecně vzdělávacích předmětů

 • +420 545 222 431
 • bocimova@tkbrno.cz

Předměty: 
FRJ, ZEM, VYV

 • +420 545 222 431
 • eftimiadisova@tkbrno.cz

Předměty: 
ČJL

 • +420 545 222 431
 • havlicek@tkbrno.cz

Předměty: 
MAT, FYZ, IKT, správce IT

 • +420 545 222 431
 • houdkova@tkbrno.cz

Předměty: 
ANJ, MAT

 • +420 545 222 431
 • jarrarova@tkbrno.cz

Předměty: 
ANJ, VYV

 • +420 545 222 431
 • kloubkova@tkbrno.cz

Předměty: 
DTB

 • +420 545 222 431
 • kucerova@tkbrno.cz

Předměty: 
ANJ, ZEM, VYV, DTB-DD

 • +420 545 222 431
 • novakova@tkbrno.cz

Předměty: 
PED, DID, PSY

 • +420 545 222 431
 • pavelkova@tkbrno.cz

Předměty: 
VOB, ROV, DEJ, OBN

 • +420 545 222 431
 • sackova@tkbrno.cz

Předměty: 
ZEM, PŘI, CHEM, ANF

 • +420 545 222 431
 • verbova@tkbrno.cz

Předměty: 
ČJL, DTB-DH, NRB, RB, HUV, HRK

Vysvětlivky zkratek

ANF 
– anatomie a fyziologie

ANJ 
– anglický jazyk

ČJL 
– český jazyk

DEJ 
– dějepis

DTB 
– dějiny tance a baletu

FRJ 
– francouzský jazyk

FYZ 
– fyzika

HUV 
– hudební výchova

DTB-DD 
– dějiny divadla

DTB-DH 
– dějiny hudby

CHEM 
– chemie

IKT 
– informační a komunikační technologie

MAT 
– matematika

NRB 
– náslech a rozbor baletů

RB 
– rozbor baletů

OBN 
– občanská nauka

VOB 
– výchova k občanství

PŘI 
– přírodopis

ROV 
– rodinná výchova

ZEM 
– zeměpis

PED 
– pedagogika

DID 
– didaktika

PSY 
– psychologie

Pedagogové tanečních a pedagogických předmětů

MgA. Iva Musilová

vedoucí tanečního oboru

 • +420 545 222 431
 • musilova@tkbrno.cz

Předměty: 
KLT, KSP

 • +420 545 222 431
 • benova@tkbrno.cz

Předměty: 
KLT, LIC-OZI

 • +420 545 222 431
 • fiserovalepoldova@tkbrno.cz

Předměty: 
KLT, KSP-KLT, KPS-KLT

 • +420 545 222 431
 • fousek@tkbrno.cz

Předměty: 
KLT, KSP, TAP

 • +420 545 222 431
 • habalova@tkbrno.cz

Předměty: 
MOT-TECH, KSP-SOT, KPS-MOT, SOT-TECH

 • +420 545 222 431
 • hanak@tkbrno.cz

Předměty: 
KPS, KSP

 • +420 545 222 431
 • karny@tkbrno.cz

Předměty: 
KLT

 • +420 545 222 431
 • gallinova@tkbrno.cz

Předměty: 
SOT, MET-MT, VYP-MT

 • +420 545 222 431
 • kovacova@tkbrno.cz

Předměty: 
LIT, LTC

 • +420 545 222 431
 • lepoldova@tkbrno.cz

Předměty: 
KLT, MET, VYP

 • +420 545 222 431
 • litterova@tkbrno.cz

Předměty: 
KSP-KLT, KPS-KLT, KLT, KSP-SOT

 • +420 545 222 431
 • vondrova@tkbrno.cz

Předměty: 
KLT, MET, VYP

 • +420 545 222 431
 • pribyl@tkbrno.cz

Předměty: 
KLT, KSP-KLT, KPS-KLT, TAP

 • +420 545 222 431
 • skoupa@tkbrno.cz

Předměty: 
SOT, KSP

 • +420 545 222 431
 • stychova@tkbrno.cz

Předměty: 
KLT, KSP

 • +420 545 222 431
 • sutorkova@tkbrno.cz

Předměty: 
KLT, KSP

Vysvětlivky zkratek

HEV 
– herecká výchova

KLT 
– klasický tanec

KPS 
– koncertní a povinná scénická praxe

KSP 
– koncertní a scénická praxe

LIC-OZI 
– líčení, ochrana zdraví

LIT 
– lidový tanec

LTC 
– lidový tanec cizí

MET 
– metodika

MOT 
– moderní tanec

SOT 
– současný tanec

TAP 
– tanec s partnerem

VYP 
– vyučovací praxe

TECH 
– technika

Pedagogové klavíru a korepetitoři

Mgr. Bohdana Lunerová

vedoucí hudebního oboru

 • +420 545 222 431
 • lunerova@tkbrno.cz

Předměty: 
HRK, KOR

 • +420 545 222 431
 • buriankova@tkbrno.cz

Předměty: 
HRK, KOR

 • +420 545 222 431
 • duchalik@tkbrno.cz

Předměty: 
HRK, KOR

 • +420 545 222 431
 • entrova@tkbrno.cz

Předměty: 
HRK, KOR

 • +420 545 222 431
 • erdingerova@tkbrno.cz

Předměty: 
HRK, KOR

 • +420 545 222 431
 • gajdosova@tkbrno.cz

Předměty: 
HRK, KOR

 • +420 545 222 431
 • hrbacek@tkbrno.cz

Předměty: 
HRK, KOR

 • +420 545 222 431
 • junkova@tkbrno.cz

Předměty: 
HRK, KOR

 • +420 545 222 431
 • krejci@tkbrno.cz

Předměty: 
HRK, KOR

 • +420 545 222 431
 • lejsek@tkbrno.cz

Předměty: 
HRK, KOR

 • +420 545 222 431
 • mladek@tkbrno.cz

Předměty: 
HRK, KOR

 • +420 545 222 431
 • skolek@tkbrno.cz

Předměty: 
HRK, KOR

Vysvětlivky zkratek

HRK 
– hra na klavír

KOR 
– korepetice

Provozní zaměstnanci

Marika Petlachová

mzdová účetní, hospodářka

 • +420 545 222 431
 • petlachova@tkbrno.cz
 • +420 545 222 431
 • rozikova@tkbrno.cz

Ilona Řičánková

vedoucí jídelny

 • +420 548 520 828
 • +420 720 937 153
 • ricankova@tkbrno.cz

Domov mládeže

Mgr. Hana Knappeová

vedoucí vychovatelka

 • +420 545 224 142
 • knappeova@tkbrno.cz
 • +420 545 224 142
 • vejlupkova@tkbrno.cz

Hana Kubešová

vychovatelka

 • +420 545 224 142
 • kubesova@tkbrno.cz
© Taneční kozervatoř Brno 2020