ZAMĚSTNANCI TANEČNÍ KONZERVATOŘE BRNO

Vedení školy

Mgr. Zdeněk Kárný

ředitel školy

 • +420 548 529 080
 • karny@tkbrno.cz

Mgr. Jana Lepoldová

statutární zástupkyně ředitele

 • +420 545 222 431
 • lepoldova@tkbrno.cz

doc. Mgr. Jarmila Vondrová

zástupkyně ředitele pro obor tanec

 • +420 545 222 431
 • vondrova@tkbrno.cz

Marie Harantová

sekretariát, studijní oddělení

 • +420 545 222 431
 • tanec@tkbrno.cz

Systém školního poradenství

Mgr. Jana Jarrarová

školní metodik prevence

 • +420 545 222 431
 • jarrarova@tkbrno.cz

Mgr. Jana Lepoldová

výchovný poradce

 • +420 545 222 431
 • lepoldova@tkbrno.cz

Pedagogové všeobecně vzdělávacích předmětů

Mgr. Danuše Bocimová

vedoucí všeobecně vzdělávacích předmětů

 • +420 545 222 431
 • bocimova@tkbrno.cz
Předměty: 
FRJ, ZEM, VYV
 • +420 545 222 431
 • eftimiadisova@tkbrno.cz
Předměty: 
ČJL
 • +420 545 222 431
 • havlicek@tkbrno.cz
Předměty: 
MAT, FYZ, IKT, správce IT
 • +420 545 222 431
 • houdkova@tkbrno.cz
Předměty: 
ANJ, MAT
 • +420 545 222 431
 • jarrarova@tkbrno.cz
Předměty: 
ANJ, VYV
 • +420 545 222 431
 • kloubkova@tkbrno.cz
Předměty: 
DTB
 • +420 545 222 431
 • kucerova@tkbrno.cz
Předměty: 
ANJ, ZEM, VYV
 • +420 545 222 431
 • pavelkova@tkbrno.cz
Předměty: 
VOB, ROV, DEJ, OBN
 • +420 545 222 431
 • sackova@tkbrno.cz
Předměty: 
ZEM, PŘI, CHEM, ANF
 • +420 545 222 431
 • verbova@tkbrno.cz
Předměty: 
ČJL, DTB, NRB, HUV-DH, HRK

Vysvětlivky zkratek

ANF 
– anatomie a fyziologie
ANJ 
– anglický jazyk
ČJL 
– český jazyk
DEJ 
– dějepis
DTB 
– dějiny tance a baletu
FRJ 
– francouzský jazyk
FYZ 
– fyzika
HUV 
– hudební výchova
HUV-DH 
– hudební výchova – dějiny hudby
CHEM 
– chemie
IKT 
– informační a komunikační technologie
MAT 
– matematika
NRB 
– náslech a rozbor baletů
OBN 
– občanská nauka
VOB 
– výchova k občanství
PŘI 
– přírodopis
ROV 
– rodinná výchova
ZEM 
– zeměpis

Pedagogové tanečních a pedagogických předmětů

 • +420 545 222 431
 • benova@tkbrno.cz
Předměty: 
KLT, LIC
 • +420 545 222 431
 • fiserovalepoldova@tkbrno.cz
Předměty: 
KLT, KPS
 • +420 545 222 431
 • fousek@tkbrno.cz
Předměty: 
KLT, KPS, TAP
 • +420 545 222 431
 • habalova@tkbrno.cz
Předměty: 
MOT, KPS-MOT
 • +420 545 222 431
 • hanak@tkbrno.cz
Předměty: 
KLT, KPS
 • +420 545 222 431
 • karny@tkbrno.cz
Předměty: 
KLT
 • +420 545 222 431
 • kartousova@tkbrno.cz
Předměty: 
SOT, MOT, HEV, MET, VYP
 • +420 545 222 431
 • kovacova@tkbrno.cz
Předměty: 
LIT, LTC
 • +420 545 222 431
 • lepoldova@tkbrno.cz
Předměty: 
KLT, MET, VYP
 • +420 545 222 431
 • litterova@tkbrno.cz
Předměty: 
KLT, KPS, KPS-MOT
 • +420 545 222 431
 • musilova@tkbrno.cz
Předměty: 
KLT, KPS
 • +420 545 222 431
 • pribyl@tkbrno.cz
Předměty: 
KLT, KPS, TAP
 • +420 545 222 431
 • skoupa@tkbrno.cz
Předměty: 
SOT, KPS
 • +420 545 222 431
 • stychova@tkbrno.cz
Předměty: 
KLT, KPS
 • +420 545 222 431
 • sutorkova@tkbrno.cz
Předměty: 
KLT, KPS
 • +420 545 222 431
 • vondrova@tkbrno.cz
Předměty: 
KLT, MET, VYP

Vysvětlivky zkratek

HEV 
– herecká výchova
KLT 
– klasický tanec
KPS 
– koncertní a scénická povinná praxe
LIC 
– líčení
LIT 
– lidový tanec
LTC 
– lidový tanec cizí
MET 
– metodika
MOT 
– moderní tanec
PED 
– pedagogika
PSY 
– psychologie
SOT 
– současný tanec
TAP 
– tanec s partnerem
VYP 
– vyučovací praxe

Pedagogové klavíru a korepetitoři

Mgr. Bohdana Lunerová

vedoucí hudebního oboru

 • +420 545 222 431
 • lunerova@tkbrno.cz
Předměty: 
HRK, KOR
 • +420 545 222 431
 • buriankova@tkbrno.cz
Předměty: 
HRK, KOR
 • +420 545 222 431
 • duchalik@tkbrno.cz
Předměty: 
HRK, KOR
 • +420 545 222 431
 • entrova@tkbrno.cz
Předměty: 
HRK, KOR
 • +420 545 222 431
 • erdingerova@tkbrno.cz
Předměty: 
HRK, KOR
 • +420 545 222 431
 • gajdosova@tkbrno.cz
Předměty: 
HRK, KOR
 • +420 545 222 431
 • hrbacek@tkbrno.cz
Předměty: 
HRK, KOR
 • +420 545 222 431
 • junkova@tkbrno.cz
Předměty: 
HRK, KOR
 • +420 545 222 431
 • krejci@tkbrno.cz
Předměty: 
HRK, KOR
 • +420 545 222 431
 • lejsek@tkbrno.cz
Předměty: 
HRK, KOR
 • +420 545 222 431
 • mladek@tkbrno.cz
Předměty: 
HRK, KOR
 • +420 545 222 431
 • skolek@tkbrno.cz
Předměty: 
HRK, KOR
 • +420 545 222 431
 • unzeitigova@tkbrno.cz
Předměty: 
HRK, KOR, PED, DID, PSY

Vysvětlivky zkratek

HRK 
– hra na klavír
KOR 
– korepetice
PED 
– pedagogika
DID 
– didaktika
PSY 
– psychologie

Provozní zaměstnanci

Dagmar Ráčková

mzdová účetní, hospodářka

 • +420 545 222 431
 • rackova@tkbrno.cz
 • +420 545 222 431
 • rozikova@tkbrno.cz

Ivana Farníková

vedoucí jídelny

 • +420 548 520 828
 • +420 720 937 153
 • jidelna@tkbrno.cz

Domov mládeže

MgA. Alexandra Klubalová

vedoucí vychovatelka

 • +420 545 224 142
 • klubalova@tkbrno.cz

Mgr. Hana Knappeová

vychovatelka

 • +420 545 224 142
 • knappeova@tkbrno.cz

Anna Potěšilová

vychovatelka

 • +420 545 224 142
 • potesilova@tkbrno.cz
© Taneční kozervatoř Brno 2017