Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných
prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 najdete zde

Od pátku 18.9.2020 je povinnost mít nasazenou roušku ve všech prostorách školy, a to i v průběhu vyučování ve třídách.

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 naleznete zde

Algoritmus testování metodou PCR naleznete zde

Management respiračních onemocnění naleznete zde

metodický pokyn najdete zde

Návštěvy školy zákonnými zástupci žáků a ostatních dospělých osob budou omezeny na minimum.

Pokud to bude možné, uskutečněte návštěvu po předchozí domluvě se zaměstnanci školy.
Při pobytu ve škole musí mít příchozí osoby roušku nebo jiný ochranný prostředek k zakrytí dýchacích cest.

Vzhledem ke zvýšenému riziku přenosu choroby Covid 19, zejména pak s ohledem na počet žáků pohybujících se ve společných prostorách školy a ve snaze zajistit všem žákům a zaměstnancům bezpečnější prostředí je nařízeno používání ochrany dýchacích cest (rouška, respirátor) ve společných prostorách budovy. Ve společných prostorách je povinnost zachovávat odstupy min. 1,5 metru.

Doporučuje se, aby měli žáci k dispozici náhradní roušky pro případ jejího znehodnocení.

Toto mimořádné opatření se vydává s platností a účinností od čtvrtka od 10. 9. 2020 a vztahuje se na všechny žáky, zaměstnance a cizí osoby pohybující se v prostorách budovy školy.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.
Příznaky jsou – zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti. čichu apod.

Vedení školy

na třídních stránkách byly aktualizovány rozvrhy na nový šk. rok

Prosím všechny strávníky, kteří mají zájem o stravu od 1. 9. 2020, aby se přihlásili na www.strava.cz a vybrali si stravu co nejdříve (kvůli objednávkám masa a zeleniny), nejlépe do pátku do 10.00 hodin.

jídelníček od 1. do 4. naleznete zde

Inkaso se stahovalo dnes (26. 8.), na svém účtu na stránkách www.strava.cz uvidíte příchozí platby.

Další změnou je, že přihlašovat a odhlašovat obědy můžete nejpozději den předem do 10.00 hodin.

Prosím ty strávníky, kteří jedou se školou na adaptační pobyt či jiný výjezd, aby si na tyto dny stravu nepřihlašovali.

Informace pro pedagogy a rodiče žáků, naleznete zde (klikněte)

© Taneční kozervatoř Brno 2020