Oznamujeme, že 2. a 9.10.2020 je vyhlášeno ředitelské volno v souladu s §24 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění.
Důvodem pro vyhlášení je uvolnění učeben a dalších prostor školy pro zajištění krajských a senátních voleb.
V tyto dny jsou všichni žáci stravující se ve školní jídelně odhlášeni.

Oznamuji, že na den 25. září 2020 vyhlašuji ředitelské volno (dle doporučení ministra zdravotnictví ze dne 22. 9. 2020).

Na den volna jsou všichni žáci stravující se ve školní jídelně odhlášeni.

Mgr. Zdeněk Kárný

ředitel školy

Od pátku 18.9.2020 je povinnost mít nasazenou roušku ve všech prostorách školy, a to i v průběhu vyučování ve třídách.

Návštěvy školy zákonnými zástupci žáků a ostatních dospělých osob budou omezeny na minimum.

Pokud to bude možné, uskutečněte návštěvu po předchozí domluvě se zaměstnanci školy.
Při pobytu ve škole musí mít příchozí osoby roušku nebo jiný ochranný prostředek k zakrytí dýchacích cest.

Vzhledem ke zvýšenému riziku přenosu choroby Covid 19, zejména pak s ohledem na počet žáků pohybujících se ve společných prostorách školy a ve snaze zajistit všem žákům a zaměstnancům bezpečnější prostředí je nařízeno používání ochrany dýchacích cest (rouška, respirátor) ve společných prostorách budovy. Ve společných prostorách je povinnost zachovávat odstupy min. 1,5 metru.

Doporučuje se, aby měli žáci k dispozici náhradní roušky pro případ jejího znehodnocení.

Toto mimořádné opatření se vydává s platností a účinností od čtvrtka od 10. 9. 2020 a vztahuje se na všechny žáky, zaměstnance a cizí osoby pohybující se v prostorách budovy školy.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.
Příznaky jsou – zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti. čichu apod.

Vedení školy

Informace pro pedagogy a rodiče žáků, naleznete zde (klikněte)

© Taneční kozervatoř Brno 2020