Informace pro rodiče a žáky

Od 11. 5. 2020 probíhají na škole konzultační hodiny pro 8. ročník (výhradně k maturitním a absolventským zkouškám) a pro 4. ročníky výhradně z předmětů k přijímacím zkouškám na SŠ.

Pro ostatní ročníky dle nařízení vlády probíhá distanční výuka pro všeobecně vzdělávací i odborné taneční předměty do 30. 6. 2020.

Klasifikace za II. pololetí bude uzavřena dle vyhlášky 211/2020 Sb., která vstoupila v platnost dne 27. 4. 2020 (www.msmt.cz)

Ředitelství TK Brno

© Taneční kozervatoř Brno 2017