Tančím, tedy jsem v Divadle BARKA

na druhé pololetí šk. roku se připravují čtyři vystoupení našich studentů v Divadle BARKA. Každé představení bude v něčem jiné a jinak zaměřené.

Termíny:

  • 9. 3. pátek v 16.30 a 19.00 hodin
  • 12. 4. čtvrtek v 16.30 a 19.00 hodin
  • 24. 5. čtvrtek v 16.30 a 19.00 hodin
  • 15. 6. pátek v 16.30 a 19.00 hodin

Podrobnosti k jednotlivým vystoupením budou postupně doplňovány… Vstupenky lze objednávat u paní profesorky Beňové – email: benova@tkbrno.cz, mob.: 777 631 114, zbylé lístky budou na pokladně Divadla BARKA – půl hodiny před začátkem vystoupení

Divadlo BARKA, otevřený kulturní prostor Ligy vozíčkářů, Svatopluka Čecha 35a, Brno – Královo Pole, www.divadlobarka.cz

© Taneční kozervatoř Brno 2017